Archive for the ‘Playing Chess’ Category

SOME OF MY SUCCESSFUL CHESS GAMES

January 7, 2018

manama-2009-golubev

Bogdanovich-Golubev, Odessa 2010
Golubev-Tregubov, Manama 2009
Golubev-Chernyshov, Odessa 2007
Oleksienko-Golubev, Odessa 2007
Golubev-Korchnoi, Odessa rapid 2006
Esen-Golubev, Moscow 2006
Golubev-Loskutov, Alushta 2005
Bunzmann-Golubev, Bethune 2002
Golubev-Lupulescu, Bucharest 2002
Piket-Golubev, Bundesliga 2002
Golubev-Khenkin, Bundesliga 2002
Golubev-G.Szabo, Bucharest 2001
Golubev-Krasenkow, 2nd Bundesliga 2001
Bologan-Golubev, Romanian League 2000
Golubev-Moroz, Donetsk Zonal 1998
Van der Weide-Golubev, Chemnitz 1998
Golubev-Watzke, Chemnitz 1998
Golubev-Suba, Romanian League 1996
L.Gutman-Golubev, Weilburg 1995
Golubev-A.Sokolov, Biel MTO 1995
Golubev-Kochetkov, Nikolaev Zonal 1995
Golubev-Miles, Biel MTO 1994
Istratescu-Golubev, Lucerne 1994
Golubev-Adianto, Lucerne 1994
Adorjan-Golubev, Alushta XIV 1994
Golubev-Sutovsky, Groningen open 1993
Golubev-Zvjaginsev, Loosdorf 1993
Borovikov-Golubev, Nikolaev Zonal 1993
Golubev-Epishin, Geneva 1993
Khomyakov-Golubev, Ostrava 1992
D.Gurevich-Golubev, Biel MTO 1992
Golubev-Mantovani, Biel MTO 1992
Bogdanovski-Golubev, Skopje 1991
Golubev-Kozul, Skopje open 1991
Onischuk-Golubev, URS Army ChT 1989
Lapshun-Golubev, Odessa 1987
Krichevsky-Golubev, Odessa Ch-Sf 1983

This collection at Chessgames.com

On this site: Selected Combinations

Advertisements